Làm thế nào có thể duy trì hoặc cải thiện mức chất hữu cơ trong đất?

thanh phan cua dat

Xây dựng chất hữu cơ trong đất là một quá trình dài hạn nhưng rất có lợi. Đây là một số cách để làm điều đó.

1. Cải thiện sự tơi xốp và gia tăng vi sinh vật trong đất

   Canh tác, cải thiện sự tơi xốp của đất và gây ra sự sinh sôi của vi sinh vật làm tăng tốc độ phân hủy chất hữu cơ. Hạn chế canh tác quá mức để tránh đất mất chất hữu cơ và các sinh vật đất có ích. Và tránh mất độ xốp, độ chặt, của đất bề mặt, thoát nước kém và giảm khả năng giữ nước trong thời gian hạn hán.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về 7 bước để cải thiện đất trồng trọt 

2. Giảm xói mòn 

   Hầu hết các chất hữu cơ trong đất đều có trong lớp đất mặt. Khi đất bị ăn mòn, chất hữu cơ đi kèm với nó. Các bác giảm xói mòn đất thì đi kèm với nó là chất hữu cơ đc giữ lại.

3. Kiểm tra đất và phân bón đúng cách 

   Các bác có thể không xem xét điều này. Bón phân phù hợp khuyến khích sự phát triển của cây trồng, làm tăng sự phát triển của rễ. Tăng trưởng rễ có thể giúp xây dựng hoặc duy trì chất hữu cơ trong đất.

thanh phan cua dat

4. Trồng cây che phủ

   Trồng cây che phủ có thể giúp xây dựng hoặc duy trì chất hữu cơ trong đất. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất đạt được nếu trồng cây che phủ được kết hợp với các biện pháp giảm thiểu và giảm thiểu xói mòn.

Một nguồn cung cấp chất hữu cơ đất tốt sẽ có lợi trong sản xuất cây trồng hoặc thức ăn gia súc. Xem xét các lợi ích của nguồn tài nguyên có giá trị này, các bác có những hoặt động của mình để xây dựng hoặc ít nhất duy trì chất hữu cơ trong đất của các bác

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.