Vì sao phải Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

dich hai cay trong

Nhiều bà con nông dân chỉ áp dụng cách trừ sâu bằng thuốc hóa học mà không áp dụng các biện pháp khác Bên cạnh việc giảm tác động của các chất hóa học đối với sinh vật trong hệ sinh thái, có một số ưu điểm khác, chúng tôi xin nêu ra 4 lý do cơ bản như sau:

1. Sâu bệnh có thể kháng lại thuốc trừ sâu hóa học

    Sâu bệnh có thể phát triển khả năng đề kháng với thuốc trừ sâu theo thời gian. Khi hóa chất được sử dụng nhiều lần, sâu bệnh có thể phát triển tính kháng thuốc trừ sâu. Thông qua lựa chọn tự nhiên, nơi các sâu bệnh tồn tại khi áp dụng các hóa chất sẽ chuyển gen của chúng tới con cái. Điều này dẫn đến việc tạo ra sâu “siêu cường”. Sâu “siêu cường” khó tiêu diệt hơn và gây thiệt hại nhiều hơn.

dich hai cay trong

2. Duy trì một hệ sinh thái cân bằng

    Việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể diệt trừ quần thể dịch hại. Tuy nhiên, có một nguy cơ là các sinh vật không phải là mục tiêu cũng bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến mất loài. Đặc biệt là những loài thiên địch của sâu bọ. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có thể diệt trừ sâu bọ trong khi duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

3. Giá thành thấp

   Giảm sử dụng thuốc trừ sâu có hiệu quả về chi phí trong dài hạn. Vì Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng khiến khả năng xuất hiện dịch hại thấp.

4. Bảo vệ sức khỏe con người

   Khi sử dụng thuốc trừ sâu lên thực vật sẽ khiến chúng nhiễm “độc”. “Độc” này có thể biến mất theo thời gian nhưng có trường hợp nó không biến mất. Người ăn phải thức ăn chứa “độc” này sẽ bị bệnh, khả năng ung thư trên người cũng tăng dần.

Các bạn có thể đọc thêm các biện pháp phòng trừ sâu bệnh 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.